Gå tilbake til:
Du er her:
Fotball på fotballbane
1. august åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten får unntak fra 1-metersregelen.
Bilde: Etat for idrett

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen.

Ut juli har barn og unge under 20 år kunnet ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

Jenter i røde og blå drakter spiller fotball
Fra 1. august kan barn og unge under 19 år blant annet spille fotballkamper igjen. (Illustrasjonsbilde.)
Bilde: Andrew M.S. Buller

Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.  

Krav til arrangørene

Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.

Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt.

Idrett for de over 20 år

Kravet om minst 1 meters avstand gjelder fremdeles. Les mer om reglene for trening og idrettsarrangement i smittevernveilederen for idrett (covid 19) - nasjonal veileder.

Klubbene og lagene er selv ansvarlig for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn.

Egenorganisert aktivitet

For egenorganisert idrett og aktivitet gjelder disse reglene:

  • En meters avstand
  • Maksimalt tjue personer sammen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Ikke spytte

Nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand må følges.

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i. Det forventes at alle følger nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand.

FHI: Råd ved lek og samvær på fritiden

Turløyper og friluftsområder

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre. Ved rasteplasser og andre oppholdsplasser bes det om at det ikke samler seg folk i store grupper. Som ellers vises det til nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand. Sjekk turvettreglene for Bergen!

Vil du få med deg siste nytt om koronavirus og kommunens tiltak? Du kan abonnere på nyhetsbrev her

Temaside om koronavirus og tiltak