Gå tilbake til:
Du er her:
Publikum ser på en konsert
Barnelørdag er et av kulturtilbudene til Bergen kommune. Spørreundersøkelsen Barnefamiliepanelet vil gi svar på hvordan fritiden til unge er.
Bilde: Trude Kraft Solbue

Skal kartlegge fritiden til alle barnefamilier i Bergen

Nå blir alle barnefamilier i Bergen invitert til å delta i en undersøkelse om barns fritid. Undersøkelsen vil gi ny kunnskap om hele fritidslivet til barn og unge i hele Vestland.

Resultatet gir kunnskap som kan legge til rette for bedre tilbud, og blir et viktig verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

Tre jenter på skøyter
Hvordan står det til med unges fritid nå?
Bilde: Andrew M. S. Buller

Invitasjonene til å delta i undersøkelsen blir sendt ut med e-post til alle med folkeregistrert adresse i Bergen og resten av Vestland som har barn i alderen fra 3 til og med 17 år. De foresatte blir spurt om barn og unge sin fritid, sin egen rolle, og om hvilke medievaner de har. Spørreskjemaet vil ta cirka 15 minutter å svare på. 

Hvorfor er undersøkelsen viktig?

Resultatene fra undersøkelsen vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for kommunen, institusjoner og organisasjoner innen kultur, idrett og friluftsliv. 

Undersøkelsen vil være relevant for folkehelsearbeidet, drift og planlegging innen kommunen sine ansvarsområder som samfunnsutvikling, oppvekst, helse, velferd og kultur.

Barnefamiliepanelet

Deltagerne i undersøkelsen blir en del av Vestland sitt barnefamiliepanel. I Bergen kommune har barnefamiliepanelet gått i tre omganger siden 2019. I år er undersøkelsen for første gang utvidet til å dekke alle kommunene i Vestland fylke. 

Mer informasjon

Vil du vite mer? Les mer om undersøkelsen og barnefamiliepanelet