Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser tre ungdommer som samarbeider om å lage en stor skulptur i leire.
Elever ved keramikk på Bergen kulturskole.
Bilde: Birgit Brühl

Slik blir oppstart av kulturskoleåret 2020/21

Høstens oppstartdatoer for Bergen kulturskole vil variere noe på de ulike undervisningsstedene. Alle elever med plass vil bli kontaktet av sin lærer med tid og sted for sin oppstart.

Planlegger ordinær undervisning

Bergen kulturskole planlegger for å starte opp med ordinær undervisning i kulturskolens egne lokaler i Strømgaten 19,  i det nye Åsane kulturhus, i Grieghallen og i deler av Fana kulturhus fra mandag 24. august.

Usikkert med tilgang på skolene

Kulturskolen får dessverre ikke tilgang på skolene før tidligst etter 1. september. For å sikre smittevernet må det være tilstrekkelig renhold på skolene, både for elevene på dagtid, og for kulturskoleelevene på ettermiddagstid. Kulturskolen er i dialog med rektorer på hver enkelt skole om hvordan disse utfordringene kan løses best mulig.

Oppstartsmøter og informasjon

Av hensyn til smittevern vil Bergen kulturskole ikke gjennomføre fysiske oppstarts-/infomøter med elever og foreldre i år. 

All timeplanlegging for individuell undervisning vil foregå via e-post, telefon eller på annen digital måte mellom lærer og elever/foresatte.

Alle kulturskoleelever og  foresatte vil bli kontaktet  av lærer med mer informasjon om oppstart.

Kontakt oss gjerne

Av hensyn til smittevern ønskes minst mulig trafikk i lokalene i Strømgaten 19, og vi ber derfor om at alle henvendelser skjer digitalt. Kontaktinfo finner du på bergen.kommune.no/kulturskolen