Gå tilbake til:
Du er her:
Tre små jenter danser ballett i rosa antrekk.
Trenger du lokaler til faste kulturaktiviteter neste skoleår? Send søknad innen 1. april.
Bilde: Pexels

Søk lokaler til faste kulturaktiviteter - frist 1. april

Kulturetaten forvalter en rekke lokaler som kan benyttes av blant annet lag og organisasjoner. Trenger du lokaler til faste kulturaktiviteter neste skoleår? Send søknad innen 1. april.

Kulturlokalene er først og fremst beregnet til kulturaktiviteter for barn og unge og aktiviteter i regi av frivillige amatørkulturorganisasjoner. Les mer om formål og prioriterte grupper i byrådssak fra april 2021.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommune sitt elektroniske utleiesystem Aktiv kommune. Her finner du lokalene, kalender, priser og elektronisk søknadsskjema med leievilkår. 

Hovedfristen for å søke om lokaler til faste aktiviteter for skoleåret 2023/2024 er lørdag 1. april. Dette gjelder blant annet ukentlige aktiviteter som kor, korps, dansegrupper og så videre. 

Du kan også sende søknad andre tider på året – husk da å ta en titt i aktuelt lokale sin kalender i Aktiv kommune, for oversikt over ledige tider. 

Fristen gjelder lokaler i kulturbygg. For lokaler på skoler, ta kontakt med aktuell skole. 

Arrangementer og engangsleie

Søknader om ulike enkeltarrangementer har ingen hovedfrist, men blir behandlet fortløpende gjennom hele året. Det er likevel lurt å søke i god tid. 

Gratis for frivillige lag og organisasjoner 

Frivillige lag og organisasjoner med kode 7000 i frivillighetsregisteret leier lokaler gratis. 

Merk at kostnad for tilleggstjenester kan komme i tillegg, for eksempel hjelp med lyd og lys under arrangementer. 

Øvrige aktører betaler husleie etter fastsatte satser, se prisliste for hvert lokale i Aktiv kommune.  

Hvilke lokaler finnes?

Du finner lokaler i alle bydeler. Det er variasjoner i bruksområder og størrelse; fra øvingsrom og mindre møterom til store kultursaler. 

Oversikt over lokaler til leie finner du her. Merk at listen også inkluderer en del skoler - disse har gjerne egne rutiner for søknadsfrister osv.– ta kontakt med aktuell skole om du har spørsmål. 

Trenger du veiledning?

Ditt lokale kulturkontor kan hjelpe deg med å finne egnede lokaler i ditt nærmiljø, og veilede deg dersom du er usikker på søknadsprosessen:

Ballettundervisning av mindre gutter og jenter.
Ditt lokale kulturkontor kan hjelpe deg med å finne egnede lokaler i ditt nærmiljø.
Bilde: Pexels