Gå tilbake til:
Du er her:
Publikum ser på en digital installasjon
SØK OM KULTURTILSKUDD: Vil du søke om høstens tilskudd til profesjonell musikk eller frivillig kulturvern? Søk om høstens kulturtilskudd nå.
Bilde: Rå Design Studio

Søk om høstens tilskudd til kultur

Nå kan du søke om høstens kulturtilskudd. 1. september og 1. oktober er søknadsfristene for de fleste av høstens tilskudd på kulturfeltet.

Noen av tilskuddsordningene for museer og frivillig kulturvern, profesjonell kunst og kultur og amatørkultur har årlige søknadsfrister både om våren og høsten, og nå kan du søke om høstens tilskudd.

Enkelte tilskudd innen profesjonell kunst og kultur og amatørkultur er det også mulig å søke på hele året. En av tilskuddsordningene innen amatørkultur blir mulig å søke på til høsten. Det gjelder Husleierefusjon i Grieghallen som har søknadsfrist 1. november. Mer informasjon om frister for tilskuddsordningene finner du i Innbyggerhjelpen.

Tilskuddsordningene det er mulig å søke på innen 1. september er:

Profesjonell kunst og kultur

Museer og frivillig kulturvern

Tilskuddsordningene det er mulig å søke på innen 1. oktober er:

Profesjonell kunst og kultur

Profesjonell kunst og kultur og amatørkultur:

Slik søker du

Gå inn på tilskudd.bergen.kommune.no. Der finner du en oversikt over alle kommunens tilskuddsordninger med dato for oppstart, søknadsfrist, informasjon om støtteordningene og hvordan du søker.  

Du finner også informasjon om tilskuddsordningene i Innbyggerhjelpen.