Gå tilbake til:
Du er her:
Fargestifter
KUNST INN I BARNEHAGENE: Lokale kunstnere inviteres til å delta i kunstformidlingsprosjekt i kommunale barnehager.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Søker kunstnere til kunstformidlingsprosjekt i barnehager

Bergen kommune inviterer profesjonelle kunstnere til å delta i samarbeidsprosjekt med kommunale barnehager.

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Etat for barnehage har gått sammen om prosjektet "Kunstmøter i barnehagene". Med dette prosjektet ønsker kommunen å legge til rette for at lokale enkeltkunstnere kan bidra til å utvikle gode, kreative prosjekter i barnehagene.

Om prosjektet

Målet er å få til et tett samarbeid over tid, der barna medvirker aktivt i prosessen og får oppleve ulike estetiske måter å uttrykke seg på, enten gjennom musikk, visuell kunst, dans, drama, bøker eller mindre tradisjonelle uttrykksformer.

Et av barnehagens fagområder i rammeplanen er kunst, kultur og kreativitet. Arbeidet med å introdusere barna for ulike kunstarter vil kunne dra nytte av fagkompetansen og erfaringen til profesjonelle kunstnere.

Det er også et mål for Bergen kommune å legge til rette for at lokale kunstnere får tilbud om flere og mer langvarige oppdrag i regi av kommunen. Profesjonelle utøvere innenfor alle sjangre oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 6. november

Søknaden sendes til kultur@bergen.kommune.no innen 6. november. Merk den "Søknad til kunstmøter i barnehagene".

Rådgivere fra Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Etat for barnehage vil sammen velge ut kunstnere til prosjektet. Oppdraget vil bli lønnet etter gjeldende satser.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling for kunst og kulturutvikling ved rådgiver Elisabeth Frøysland Pedersen på e-post Elisabeth.Pedersen6@bergen.kommune.no.