Gå tilbake til:
Du er her:
To barn i et basseng med redningsvester på.
Aktivitetskortet gir barn og unge i målgruppen gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen.

Søker tilbud til Aktivitetskortet for 2023

Aktivitetskortet gir barn og unge som er berørt av fattigdom gratis adgang til aktiviteter og opplevelser i Bergen. Nå søker vi etter tilbud for 2023. Meld inn innen 16. oktober.

Om Aktivitetskortet

Aktivitetskortet skal sikre at barn og unge som av økonomiske årsaker ikke bruker byens aktivitetstilbud, får lettere tilgang på dette. Kortet skal være et kompenserende tiltak for målgruppen, forhindre utestengelse på viktige opplevelses- og deltakerarenaer og fremme integrering. Se byrådssak og -vedtak fra 2014. 

Kortet deles ut til barn og unge i alderen 0-17 år som mottar sosialstønad fra NAV, som er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger,  eller Krisesenteret for Bergen og omegn.  Aktivitetskortet deles også ut ved behov av barnevernet og helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. 

Kortet gir kortholder gratis tilgang til tilbud fra leverandører i hele Bergen, innen en rekke ulike sjangre.  Ikke-kommunale leverandører kan få deler av sine eventuelle kostnader dekket av Bergen kommune, for eksempel billettkostnad.  Les mer om Aktivitetskortet og de ulike nåværende tilbudene her. 
 

Tidsperiode

Avtale inngås for ett år, fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.
 

To framgangsmåter for innmelding

Har du et tilbud som ikke krever at du får tilbakebetalt kostnader fra Bergen kommune? Da kan du ta direkte kontakt med maria.hopland@bergen.kommune.no . Gjelder også kommunale tilbud.  

Har du et tilbud som krever tilbakebetaling av kostnader fra Bergen kommune? Da kan du lese videre og følge punktene under. 

Kategorier

Det søkes etter leverandører av aktiviteter innen følgende kategorier:

 • svømmekurs – 1 leverandør per bydel (en leverandør kan levere kurs i flere bydeler)
 • andre idrettskurs – inntil 3 stk 
 • danseaktiviteter – inntil 2 leverandører
 • musikkorps – inntil 20 lokale korps
 • andre kulturkurs – inntil 4 stk, musikk nedprioriteres pga egen korpskategori
 • konserter – inntil 2 leverandører
 • familieparker – inntil 4 leverandører
 • teaterforestillinger- inntil 3 leverandører
 • filmforestillinger – inntil 1 leverandør
 • friluftsaktiviteter – inntil 3 leverandører
 • andre familieopplevelser – inntil 3 leverandører
 • idrettsarrangementer – inntil 2 leverandører


Krav og kriterier 

Absolutte krav

Dette er krav som brukes for å sile kandidater i innledende runde. Dersom et av kravene ikke oppfylles, vil ikke leverandør vurderes videre. 

 • Har tilbud til barn og unge innenfor aldersspennet 0-17 år.
 • Det inngås ikke avtale med religiøse eller politiske organisasjoner/tilbud.
 • Det må være mulig å delta i aktivitet eller opplevelse uten forhåndskunnskaper, også som ungdom.
 • Tilbudet må være lett tilgjengelig ved hjelp av offentlig transport.
 • Leverandør må sende månedlig EHF-faktura til Bergen kommune.
 • Leverandør må kunne levere tilbudet i minst et år.
 • Leverandør må være villig til å samarbeide i en eventuell digitaliseringsprosess.
 • Tilbyder må innhente politiattest fra instruktører/ansatte dersom arbeidets art krever det.
 • Tilbyder må omtale hvordan HMS blir ivaretatt.
 • Tilbyder må kunne registrere antall besøkende/deltakere som benytter seg av Aktivitetskortet
Øvrige kriterier
 • Tilbudet må inneholde en rabattert kostnad sammenlignet med ordinær kontingent/billett. Totalpris vektlegges.
 • Utstyr som kreves for å drive med aktiviteten må kunne fremskaffes til eller kunne lånes av deltakerne. Omtal hvilket tilbud som behøves, hva dere kan kan tilby av dette, om det er til leie eller kjøp og eventuell pris.  
 • Aktivitetene kan ikke ha dyre ekstrakostnader for deltakeren. Beskriv gjerne hvordan du som tilbyder kan bidra til å holde kostnadene nede for deltakerne. Ved aktiviteter og opplevelser der det er nødvendig med for eksempel utstyr, oppfordres tilbyderen til å implementere kostnader til dette i tilbudet. 
 • Det er ønskelig med tilbud fra både store og små leverandører fra hele Bergen. Det er mulig å sende inn tilbud på opplevelser og aktiviteter som favner bare deler av målgruppen siden aldersspennet er stort og behovene er ulike for ulike aldre. Aktiviteter og opplevelser kan foregå både i ukedager, helger og ferier.
 • Kurs må skje over minst fem uker.
Andre prioriteringer

Aktivitetskortet prioriterer antall tilbydere pr. bydel basert på antall kort som deles ut i de ulike områdene. Det vil derfor med stor sannsynlighet bli en skjevfordeling mellom bydelene i antall tilbud som blir innlemmet i Aktivitetskortet.
 

Slik søker du

Du søker ved å sende en e-post til aktivitetskortet@bergen.kommune.no

I e-posten må du synliggjøre:

 1.  hvilken leverandørkategori du tilhører, jmf oversikten over
 2.  maks antall Aktivitetskort-brukere (plasser/billetter) du kan ta i mot
 3. hvilke kostnader og beløp du ønsker å få dekket per plass/billett, og kostnader til eventuelt utstyr. Oppgi også ordinær billettpris/inngang. 
 4. at du tilfredsstiller krav og øvrige kriterier, i henhold til listene over.  


Frist

Frist for å sende inn søknad er 16. oktober.


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Maria Hopland.