Gå tilbake til:
Du er her:

Status for kommunens kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Bibliotek og byarkiv holder åpent i sommer. De fleste andre ordinære tilbud er nå sommerstengt, men en del vil åpne som normalt fra august. Se oversikt.

Artikkelen oppdateres fortløpende.

Bergen byarkiv

Lesesalen er åpen etter avtale tirsdager kl. 09.00-15.00. Besøk må avtales på forhånd, senest torsdagen før. Les mer her.

Bergen offentlige bibliotek

Bibliotekene holder åpent med sommeråpningstider og noe begrensning i tjenestene. Les mer på biblitoketes nettside.  

Bergen kulturskole

Bildet viser en gruppe sangelever ved Bergen kulturskole.
Kulturskolen starter opp igjen normal undervisning i august.
Bilde: Karina Nygård.

Bergen kulturskole planlegger å starte normal undervisning og drift fra uke 35. Det er foreløpig  ikke avklart om det blir mulig å bruke alle undervisningslokaler på skolene i bydelene. Oppdatert informasjon om undervisningen vil komme i august.

Tilbud til barn og unge

Arrangementer

Barnas kulturhus, PopLAB og Barnelørdag har nå sommerpause. Det er per dags dato ikke avklart om disse kan starte opp igjen til høsten.

Klubber og kurs

Juniorklubber og ungdomsklubber har nå sommerpause, men vil etter planen kunne starte opp igjen i vanlig drift fra august. NB! Sommeråpen digital ungdomsklubb i uke 26-29.

Kurs: slik det ser ut nå, vil det kunne gjennomføres kurs til høsten. Informasjon om kurstilbud vil komme over sommeren.

Kulturlokaler

En del kulturlokaler åpnet for begrenset bruk 18. mai. Disse er nå sommerstengt for normal utleie/utlån, men vil åpne igjen i august. Les mer om hvilke lokaler som er åpne fra august og gjeldende smittevernregler.  

Andre tilbud

Tilbud til personer med utviklingshemming har nå sommerpause. Det samme gjelder de fysiske tilbudene innens kunst, kultur og psykisk helse, og aktivitetene på Kulturhuset Danckert Krohn og Labyrinten kulturkafé. Noen av disse tilbudene vil kunne åpne i august/september. Kulturetaten vil bestemme dette i august.

Mer info om koronasituasjonen i Bergen kommune finner du på denne temasiden.