Gå tilbake til:
Du er her:

Status for kommunens kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Her finner du oversikt over hva som er åpent og stengt.

Bergen kommunes tilbud og tjenester innen kultur følger de fastsatte smittevernregler for Bergen.  Se hvilke smittevernregler som gjelder for Bergen her.

Bergen kulturskole

 • Gruppeundervisning stanses t.o.m. 3. mai, det vil si all fysisk undervisning som ikke er en-til-en. 
 • Individuell undervisning er i drift. Undervisningen vil foregå på gult nivå i Strømgaten, og på de nivåene som gjelder for de enkelte skolene/kulturbygg der undervisningen foregår.
 • Kulturkarusell og andre samarbeidsprosjekt med grunnskole og SFO: disse fortsetter som før så lenge aktuell skole er på gult nivå. Dersom nivå for aktuell skole endres, vil det kunne få konsekvenser for de aktuelle tilbudene.
 • Kulturskolens avdelingsside og kontaktinformasjon finner du her.  

Bergen byarkiv

Byarkivet har lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Lesesalen er åpen – se  åpningstider på byarkivets avdelingsside.

Bibliotekene

Bibliotekene holder åpent, med noen begrensninger på grunn av smittevern.  Les mer på Bergen offentlige biblioteks nettside.

Kultur- og øvingslokaler

De kommunale kulturlokaler følger gjeldende smittevernregler i Bergen.  Viktige punkter:

 • Fritidsaktiviteter og kulturøvinger:
  • Det er ikke tillatt å organisere innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, fram t.o.m. 3. mai. Dette omfatter også kulturøvinger. 
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.    
 • Arrangementer: 
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 
  • Private sammenkomster (f.eks bursdag i leid lokale): maks 10 personer
  • Offentlige arrangementer (kulturarrangementer, medlemsmøter, o.l.): 
   • Dersom det er faste, tilviste sitteplasser: maks 100 personer
   • Uten faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer. Unntak er idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune - her kan det være opp til 50 personer.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Det blir ikke utleie utover det renholdskapasiteten på de enkelte byggene gir rom for.

Har du spørsmål rundt gjennomføring av aktivitet i kommunale kulturlokaler? Ta gjerne kontakt med ditt lokale kulturkontor.

Tilbud til barn og unge:

Barnas kulturhus

Lørdagstilbud til barnefamilier: Forestillinger går som planlagt fra 17. april. Status for verksteder kommer. Se oversikt over vårens program her. 

Barnelørdag-forestillinger

Forestillingene er i gang igjen fra lørdag 17. april, og gjennomføres som planlagt. Se oversikt over vårens planlagte forestillinger her.  

Juniorklubber og ungdomsklubber

Klubbene holder stengt for vanlig drift t.o.m. 3. mai. Noen klubber setter i gang digitale alternativer, og/eller utendørstilbud - dersom dette er mulig å gjennomføre på en smittesikker måte. Klubbene kommuniserer dette gjennom sine lokale kanaler. 

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon:    

Kulturskoleundervisning

Se eget punkt om Bergen kulturskole lenger oppe i nettsaken.

Kurs og verksteder for barn og unge

Kurs og verksteder for barn og unge i regi av Kulturetaten settes på pause t.o.m. 3. mai.

PopLAB - kreative verksteder

PopLAB gjennomføres inntil videre som et digitalt tilbud - på Facebook-siden til PopLAB kan du se PopLAB-vertenes filmsnutter med tips til aktiviteter du kan gjøre hjemme.

UKM - kulturmønstring for ungdom 

Lokalmønstringen UKM Bergen 2021 er planlagt til helgen 14.-16. mai. Les mer om UKM her. 

Andre aktiviteter og arrangementer: 

Tilbud til personer med utviklingshemming 

Fysiske tilbud for barn og unge under 20 år holder stengt t.o.m. 3. mai. Noen av tilbudene for voksne åpner opp for å møtes fysisk, dersom det er mulig å gjøre dette på en god og sikker måte. Tilbudene som ikke kan holde åpent fysisk, tilpasser med digitale alternativer.  Alle medlemmer får direkte informasjon fra sine instruktører/klubbledere om hva som tilbys. Les mer om de ulike tilbudene her. 

Tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse

Digitale tilbud går som vanlig (nettkurs etc). Fysiske kurstilbud for voksne over 20 år har begynt å starte opp igjen - les mer om kurs her. De fysiske tilbudene for ungdom (MOT82UNG og møteplasser i Fana og Loddefjord) må dessverre holde stengt t.o.m. 3. mai. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med aktuelt tilbud for informasjon. Se oversikt over tilbudene med kontaktinfo her. 

Aktiviteter på Kulturhuset Danckert Krohn

Tilbudene på huset har vært stengt en tid. Det er mulig noen aktiviteter kan startes opp igjen i tiden framover. Ta gjerne kontakt på tlf. 55 56 42 00. Les mer om Kulturhuset Danckert Krohn her 

Fana kulturhus og Åsane kulturhus

Følg med for oppdateringer på kulturhusenes Facebook-sider:

Leie/bruk av lokaler: se informasjon under "Kultur- og øvingslokaler" lenger oppe i saken. 

 

FØLG MED PÅ GENERELLE SMITTEVERNREGLER:  Se hvilke smittevernregler som gjelder for Bergen her.