Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser flere unge mennesker som synger.
Bilde: Karina Nygård

Status for kommunens kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Lurer du på status for bibliotek, kulturskole, kulturlokaler, ungdomklubber eller andre tilbud nå i koronaperioden? Se oversikten over åpne og stengte tilbud her.

Bergen kommune følger nasjonale regler og anbefalinger.  Her kan du følge med på hvilke smittevernregler som gjelder i Bergen nå.

Den følgende oversikten er under fortløpende oppdatering. 

Bergen byarkiv

Byarkivet har lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Lesesalen er åpen etter avtale mandager og tirsdager kl. 09.00-15.00. Les mer her.

Bergen kulturskole

Kulturskolen har startet gjenåpning av undervisning: Fra 18. januar ble det åpnet for individuell undervisning. Fra 20. januar skal all undervisning (også gruppeundervisning) kunne gå som normalt.  Kulturskolens avdelingsside og kontaktinformasjon finner du her.  

Bergen offentlige bibliotek

Biblioteket holder åpent, med en del begrensninger på grunn av smittevern.  Les mer om åpningstider, tjenester og smittevernregler på bibliotekets nettside.  

Kultur- og øvingslokaler

Kommunale kulturbygg og -lokaler holder åpent, med retningslinjer som  følger nasjonale retningslinjer og veiledere.   Her finner du en samlet oversikt over hvilke regler som gjelder i Bergen nå, samt lenker til nasjonale veiledere. Fra 20. januar gjelder: 

  • Fritidsaktiviteter/øvinger: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For voksne videreføres nasjonal anbefaling om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. 

  • Arrangementer:​​​​  Det er en generell nasjonal anbefaling at de fleste arrangementer og samlinger bør utsettes eller avlyses. Kulturarrangementer og livssynseremonier (unntatt begravelser) bør utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.  Om arrangementer likevel  gjennomføres gjelder følgende regler: maksimalt ti personer på innendørs kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Det blir ikke utleie utover det renholdskapasiteten på de enkelte byggene gir rom for.

Har du spørsmål rundt gjennomføring av aktivitet/arrangement i kommunale kulturlokaler? Ta gjerne kontakt med ditt lokale kulturkontor.

Tilbud til barn og unge:

Barnas kulturhus

Lørdagstilbudet til barnefamilier avlyses t.o.m. mars måned.    

Barnelørdag-forestillinger

Planlagte fysiske forestillinger er avlyst t.o.m. mars måned. Se oversikt over vårens planlagte forestillinger her.  

Juniorklubber og ungdomsklubber

Klubbene starter opp fra 20. januar, med smittevernregler tilpasset gult nivå. Se oversikt over aktuelle klubber her:  

Kulturskoleundervisning

Se eget avsnitt om "Bergen kulturskole" lenger oppe i nettsaken. 

Kurs og verksteder for barn og unge

Det planlegges kurs for flere aldersgrupper og i flere bydeler i vår. Kursoversikt for Dans uten grenser er klar, med oppstart 1. februar.  Øvrige kurs er under planlegging, og liste blir lagt ut så snart den er klar. Gå til Innbyggerhjelp - Barn og unge: Kurs og verksteder .

PopLAB - kreative verksteder

Det er foreløpig ikke avklart om det vil la seg gjøre å gjennomføre fysiske verksteder våren 2021. Men PopLAB-vertene har laget mange fine tips til kreative aktiviteter du kan gjøre hjemme. Se filmsnutter på Facebook-side.

UKM - kulturmønstring for ungdom 

Lokalmønstringen UKM Bergen 2021 arrangeres i Åsane kulturhus 13.-14. februar 2021. Aktivitetene vil bli tilpasset gjeldende smittevernregler. Selve publikumsarrangementet blir gjennomført som en digital sending. Les mer om UKM Bergen 2021 her. 

Andre aktiviteter og arrangementer: 

 

Tilbud til personer med utviklingshemming 

Inntil videre holdes alle fysiske tilbud stengt, som en følge av regjeringens anbefalinger. I løpet av våren håper vi å kunne åpne noen tilbud (for allerede eksisterende medlemmer), men dette vil være avhengig av smittesituasjonen og gjeldende smittevernregler.  Noen tilbud og arrangementer gjennomføres digitalt. 

Se oversikt over tilbud og kontaktinformasjon her.

Tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse

Inntil videre holder vi alle fysiske aktivitetstilbud for voksne over 20 år stengt, som en følge av regjeringens anbefalinger. Digitale tilbud går som vanlig (nettkurs etc).

Har du spørsmål? Ta kontakt med aktuelt tilbud for informasjon. Se oversikt over tilbudene med kontaktinfo her. 

Aktiviteter på Kulturhuset Danckert Krohn

Aktivitetstilbudet på huset vil holde stengt inntil videre. Ta gjerne kontakt på tlf. 55 56 42 00. Les mer om Kulturhuset Danckert Krohn her . 

Arrangementer på Fana kulturhus og Åsane kulturhus

Følg med for oppdateringer på kulturhusenes Facebook-sider:

For leie/lån av lokaler: se info under "Kultur- og øvingslokaler" lenger oppe på siden.

Mer info om koronasituasjonen i Bergen kommune finner du på denne temasiden.