Gå tilbake til:
Du er her:

Status for kommunens kulturtilbud og -tjenester i koronaperioden

Her finner du oversikt over hva som er åpent og stengt.

De kommunale kulturtilbudene og - tjenestene følger generelle smittevernregler. Se hvilke smittevernregler som gjelder for Bergen her. 

Følgende oversikt er under oppdatering.

Bergen kulturskole

 • Ordinær undervisning er i drift, både Individuell undervisning og gruppeundervisning (fra 4. mai). Undervisningen vil foregå på gult nivå i Strømgaten, og på de nivåene som gjelder for de enkelte skolene/kulturbygg der undervisningen foregår.
 • Kulturkarusell og andre samarbeidsprosjekt med grunnskole og SFO: disse fortsetter som før så lenge aktuell skole er på gult nivå. Dersom nivå for aktuell skole endres, vil det kunne få konsekvenser for de aktuelle tilbudene.
 • Kulturskolens avdelingsside og kontaktinformasjon finner du her.  

Bergen byarkiv

Byarkivet har lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Lesesalen er åpen – se  åpningstider på byarkivets avdelingsside.

Bibliotekene

Bibliotekene holder åpent, med noen begrensninger på grunn av smittevern.  Les mer på Bergen offentlige biblioteks nettside.

Kultur- og øvingslokaler

De kommunale kulturlokalene følger gjeldende smittevernregler i Bergen.  Viktige punkter:

 • Fritidsaktiviteter og kulturøvinger:
  • Fra 4. mai blir det igjen tillatt med organisert innendørs idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.   
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.    
 • Arrangementer: 
  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 
  • Private sammenkomster (f.eks bursdag i leid lokale): maks 10 personer
  • Offentlige arrangementer (kulturarrangementer, medlemsmøter, o.l.): 
   • Dersom det er faste, tilviste sitteplasser: maks 100 personer
   • Uten faste, tilviste sitteplasser: maks 10 personer. Fra 4. mai gjelder dette også arrangementer for deltakere under 20 år fra samme kommune.  
 • Munnbind er påbudt innendørs, når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer. Gjelder ikke barn under 12 år.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Det blir ikke utleie utover det renholdskapasiteten på de enkelte byggene gir rom for.

Har du spørsmål rundt gjennomføring av aktivitet i kommunale kulturlokaler? Ta gjerne kontakt med ditt lokale kulturkontor.

Tilbud til barn og unge:

Barnas kulturhus

Lørdagstilbudet til barnefamilier er i drift. Se oversikt over vårens program her. 

Barnelørdag-forestillinger

Tilbudet er i drift. Se oversikt over vårens forestillinger her.  

Juniorklubber og ungdomsklubber

Klubbene åpner igjen for vanlig/fysisk drift fra 4. mai. Her finner du oversikt og kontaktinformasjon:    

Kulturskoleundervisning

Se eget punkt om Bergen kulturskole lenger oppe i nettsaken.

Kurs og verksteder for barn og unge

Kurs og verksteder for barn og unge i regi av Kulturetaten er i gang igjen fra 4. mai. Se oversikt over vårens kurstilbud. 

PopLAB - kreative verksteder

PopLAB gjennomføres inntil videre som et digitalt tilbud - på Facebook-siden til PopLAB kan du se PopLAB-vertenes filmsnutter med tips til aktiviteter du kan gjøre hjemme.

UKM - kulturmønstring for ungdom 

Lokalmønstringen UKM Bergen 2021 er planlagt til helgen 14.-16. mai. Les mer om UKM her. 

Andre aktiviteter og arrangementer: 

Tilbud til personer med utviklingshemming 

Noen tilbud åpner opp for å møtes fysisk i vår, dersom det er mulig å gjøre dette på en god og sikker måte. Tilbudene som ikke kan holde åpent fysisk, tilpasser med digitale alternativer.  Alle medlemmer får direkte informasjon fra sine instruktører/klubbledere om hva som tilbys. Les mer om de ulike tilbudene her. 

Tilbud innen kunst, kultur og psykisk helse

De fysiske tilbudene for ungdom som har holdt stengt (MOT82UNG og møteplasser i Fana og Loddefjord), åpner igjen fra 4. mai. Fysiske kurstilbud for voksne har startet opp igjen - les mer om kurs her. Spørsmål? Ta gjerne kontakt med aktuelt tilbud for informasjon. Se oversikt over tilbudene med kontaktinfo her. 

Aktiviteter på Kulturhuset Danckert Krohn

Aktivitetstilbudene på huset er i ferd med å starte opp igjen. Ta gjerne kontakt på tlf. 55 56 42 00. Les mer om Kulturhuset Danckert Krohn her 

Fana kulturhus og Åsane kulturhus

Følg med for oppdateringer på kulturhusenes Facebook-sider:

Leie/bruk av lokaler: se informasjon under "Kultur- og øvingslokaler" lenger oppe i saken. 

 

FØLG MED PÅ GENERELLE SMITTEVERNREGLER:  Se hvilke smittevernregler som gjelder for Bergen her.