Tine Rude
Bilde: Thor Brødreskift / Borealis

Tine Rude blir ny seksjonssjef for kunst og kulturutvikling

Tine Rude (47) er ansatt som seksjonssjef for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune. Hun begynner i jobben 1. desember.

Rude har bred erfaring fra ulike roller innen kulturfeltet. Hun kommer fra stillingen som daglig leder for Borealis, en sjangerkryssende festival for eksperimentell musikk og kunst, som har vist stor evne til fornyelse og engasjement blant ulike publikumsgrupper. 

Fra 2008-2014 jobbet hun som rådgiver i Bergen kommune, med fagansvar for scenekunst, musikk og elektronisk kunst, samt internasjonale ordninger.

– En ambisiøs og erfaren leder

– Vi er veldig glade for at Tine Rude har takket ja til å bli ny seksjonssjef for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune. Med Rude får kulturbyen en ambisiøs og erfaren leder som vil bidra til både å utvikle og ivareta kulturpolitikken til det beste for byen og innbyggerne, sier kommunaldirektør for kultur, Harm-Christian Tolden. 

Som seksjonssjef for kunst og kulturutvikling vil Rude bli nærmeste faglige rådgiver på kulturfeltet for politisk ledelse og kommunaldirektør. 

Kunst og kultur som døråpner

– Jeg er utrolig glad for tilliten, og jeg gleder meg enormt til å gå inn i en engasjert og faglig sterk stab, som skaper gode rammer for å løfte frem og gi plass til enda flere stemmer og perspektiv i byens kunst- og kulturliv, og i kulturpolitikken. Kommunens planer og kulturpolitikk er medvirkende til at Bergen har et unikt og inspirerende kulturfelt med kloke og idérike folk. Jeg gleder meg til å lytte, bli inspirert og i møter med kulturaktørene selv finne gode svar og innspill på morgendagens utfordringer, sier Rude.

Hun påpeker at kulturfeltet er preget av etterdønninger etter pandemien, og at det er behov for en fornyet tillit og anerkjennelse av viktigheten av kunst og kultur. 

– Jeg ser kunst og kultur som en døråpner. Et sterkt, innovativt, relevant, tilgjengelig og inkluderende kunst- og kulturliv er essensielt for å være en by det er bra å bo i, og ta del i, for oss alle. Her skal Bergen fortsette å være best. Og det gleder jeg meg til å være en del av, sier den påtroppende seksjonssjefen.

Tine Rude starter i jobben 1. desember. 

Les mer om: