Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.05.2020
Merknadsfrist: 14.07.2020
Saksnummer: 201731315
Arealplan-ID: 66300000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168 bnr. 298. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Kort om planforslaget

Ard Arealplan AS og Tysseland arkitektur AS foreslår på vegne av Byggmester Hitland AS detaljregulering for et område ved Aspedalen i Bergenhus bydel.
Planforslagets hovedformål er å rive eksisterende enebolig (gnr. 168, bnr. 298) og legge til rette for en ny boligblokk. Foreslått nybygg er 4 etasjer med 7 boenheter. Tilkomst er planlagt løst fra Lønborglien med innkjørsel til parkeringsareal på bakkeplan og i carport. Viktige tema i planprosessen har vært terrengtilpasning, atkomstveg samt uteoppholdsareal.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad