Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.08.2013
Saksnummer: 201107449
Arealplan-ID: 19250000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Åsane

Bidrag til felles infrastruktur innenfor reguleringsplanene Åsane Senterområde S3 og Åsane Sentrum.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17- 4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Arenabygg AS, Åsane Handel AS, Thon Åsane AS, Åsane Storsenter DA, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune (som grunneier) vedrørende bidrag til felles infrastruktur innenfor reguleringsplanene Åsane Senterområde S3 og Åsane Sentrum.

Utbyggingsavtalen regulerer oppfyllelse av rekkefølgekrav felles for de to planområdene Åsane Sentrum, arealplanID. 19250000 og Åsane Senterområde S3, arealplanID. 18190000. Dette gjelder veitiltakene benevnt som V5, V6, V8, VR4 og VR5 i reguleringsplan Åsane Sentrum, Avtalen regulerer finansieringsansvar og gjennomføring av de nevnte tiltakene, samt midlertidig trasé for V16.

Saksdokumenter: