Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.06.2022
Merknadsfrist: 22.08.2022


Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune legger frem forslag til beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus bydel.

Beplantningsplanen beskriver hvor det anbefales å plante nye gatetrær i bydelen. Forslaget skisserer to alternative ambisjonsnivåer for nyplantning, der den mest ambisiøse planen legger opp til å plante cirka 800 nye trær i bydelen. Planen foreslår et variert innslag av nye trær innenfor de 24 områdene som bydelen er delt inn i, for eksempel når det gjelder tresorter og fordelingen av større og mindre trær.    

Det legges opp til at plantingen vil skje over tid og knyttes mot konkrete opprustingsprosjekter for gater og byrom i bydelen. 

Byrådet vedtok i møte 09.06.22 at forslag til beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus bydel legges ut til offentlig ettersyn og høring. 

Send innspill

Vi ber om at innspill til planen sendes på e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 22. august 2022. 

E-posten merkes med Saksnummer: 2022/105180

Saksdokumenter

Vedlegg til plan: