Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.01.2021
Merknadsfrist: 22.02.2021
Saksnummer: 2017/11739
Arealplan-ID: 63630000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Årstad

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Bonava Norge AS

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Bonava Norge AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Wergeland, felt S2, detaljregulert i plan nr. 63630000, vedtatt av Bergen bystyre den 22.02.2017, i sak 49-17. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i områdeplanen, plan nr. 61160000.    

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill