Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.11.2022
Merknadsfrist: 10.01.2023
Saksnummer: 2022-175248
Arealplan-ID: 30360000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen bydel, gnr. 20, bnr. 5. Hovedformål: Oppheving av eldre plan. Type plan: Oppheving etter forenklet prosess.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/27950. 

Om planforslaget

Bergen kommune varsler oppheving av gjeldende reguleringsplan for Bønesholmen (planID 30360000 vedtatt i 1959) med bakgrunn i bystyrets vedtak i sak 121/21. Bakgrunnen er at regulert bebyggelse er i det vesentlige i strid med overordnet kommuneplan KPA 2018 hvor området er avsatt til grønnstruktur.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad