Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.12.2014
Saksnummer: 201401440
Arealplan-ID: 16110002
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Heldal Næring AS vedrørende finansiering av Gangbro innenfor reguleringsplan Brennhaugen, jf Byrådsvedtak den 13.11.2014, sak 1412/14.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Heldal Næring AS vedrørende finansiering av Gangbro innenfor reguleringsplan Brennhaugen.

Utbyggingsavtalen knytter seg til bygging av gangbro over Storetveitvegen.

Saksdokumenter: