Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.03.2018
Saksnummer: 2017 24403
Arealplan-ID: 60030000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Høyt på Strå AS.

Høyt på Strå AS skal bidra med 1,9 mill kr til finansiering av offentlig infrastruktur på Søreide, herunder erverv og opparbeiding av fortau, friområder og nærmiljøanlegg. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, vedtatt av Bergen bystyre den 28.11.2011, planbestemmelsene § 2.2.1.

 

Saksdokumenter: