Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.03.2017
Saksnummer: 2016/13995
Arealplan-ID: 60030000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Coop Hordaland SA.

Coop Hordaland SA skal bidra med 3,8 mill kr til finansiering av offentlig infrastruktur på Søreide, herunder oppgradering av Ytrebygdsvegen, friområder og nærmiljøanlegg. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Søreide sentrum, vedtatt av Bergen bystyre den 28.11.2011, planbestemmelsene § 2.2.1.

 

Saksdokumenter: