Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 02.11.2019
Saksnummer: 201830226
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Laksevåg

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Drotningsvik Næringspark, gnr 136 bnr 340 mfl.i henhold til plan- og bygningsloven §17-4.

Formålet med utbyggingsavtalen er å bidra til gjennomføring av reguleringsplan for Drotningsvik næringsområde, ved å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i planområdet, herunder fortau, gang- og sykkelveger. Fremforhandlede avtaler i planområdet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

Spørsmål eller innspill til kunngjøringen kan rettes til:

Bergen kommune, Bymiljøetaten Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Kontakt: Seniorrådgiver Ståle Øvrebø, tlf. 40 23 19 10