Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.08.2017
Saksnummer: 201634119
Arealplan-ID: 63960000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Fana

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Townhouse Skjold AS.

Townhouse Skjold AS skal bidra med realytelse tilsvarende en verdi av kr 2 026 000,- ved å bygge fortau langs Dyrhaugen i samsvar med reguleringsplan for Dyrhaugen. Avtalen oppfyller reguleringsplanens krav til at opparbeiding av fortau skal være sikret før det gis igangsettingstillatelse.

Saksdokumenter: