Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.03.2020
Saksnummer: 201820326
Arealplan-ID: 61200000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydeler: Arna, Åsane

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Den 29. januar 2020 gjorde Bystyret i Bergen vedtak i sak 10/20 om fastsetting av planprogram for arbeidet med kommunedelplan for E16/E39 på strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.

Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen. Sentrale saksdokumenter kan leses på kommunens nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/planer-under-arbeid/arna-vagsbotn-klauvaneset

Det er ikke klageadgang på bystyrets vedtak.

Planprogrammet gjør rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser.

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter: