Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.02.2020
Merknadsfrist: 07.04.2020
Saksnummer: 201818811
Arealplan-ID: 66130000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Gnr. 216 bnr. 1107 mfl. Hovedformål: Offentlige trafikkområder. Detaljregulering

Kort om planforslaget

ABO Plan og Arkitektur AS foreslår på vegne av Bergen kommune ved etat for utbygging et planforslag for et område på ca. 5,2 daa som ligger langs Eidsvågveien og Trolldalen, med innkjøring via Eidsvågskogen.

Bakgrunnen for planarbeidet er detaljregulering av Eidsvåg barneskole der det reguleres inn en erstatningsskole som skal brukes av elever ved Eidsvåg skole når denne rehabiliteres (planID 66090000). Erstatningsskolen skal deretter brukes som erstatningsskole for elever ved andre skoler i Åsane som skal rehabiliteres. Elevene fra de eksterne skolene må busses til erstatningsskolen. På grunn av den dårlige standarden på Eidsvågveien rundt Eidsvågneset, stiller Statens vegvesen som et vilkår at bussene ikke skal kjøre rundt Eidsvågneset. Bussene må med andre ord både komme og returnere til Eidsvåg. Det er ingen ledige arealer der bussene kan snu innenfor den plangrensen som er trukket rundt Eidsvåg skole. Forslagstiller foreslår derfor at det etableres en snusløyfe på et kommunalt areal ca. 900 meter nordvest for skoleområdet, gnr 216, bnr. 1107 i Eidsvågskogen.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad