Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.04.2022
Merknadsfrist: 14.06.2022
Saksnummer: 201804634
Arealplan-ID: 65760000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 106, bnr. 317 mfl. Detaljregulering.

Om planforslaget

Bergen kommune legger ut forslag til detaljregulering av endret adkomst fra Hjellestadvegen til offentlig ettersyn. 

Planen har følgende navn og plannummer: 
Ytrebygda, gnr. 106, bnr. 317 mfl., Endret adkomst fra Hjellestadvegen, plan-ID 65760000.

Planområdet ligger på Hjellestad, et par kilometer sør for Blomsterdalen sentrumsområde og Flyplassvegen i Bergen kommune. Planforslagets hovedformål er å skaffe vegadkomst til eiendommene 106/317, 106/81 og 106/414 fra fv. 573 Hjellestadvegen. Bakgrunnen for planarbeidet er Statsforvalterens vedtak om oppløsing av deler av plan Ytrebygda. Rv. 556 Hjellestadvegen, gang- og sykkelveg. Blomsterdalen – Hjellestad (arealplanID 16930000), som medfører at eiendommene mister innregulert adkomst. 

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad