Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.08.2020
Klagefrist: 20.09.2020
Saksnummer: 201338995
Arealplan-ID: 64170000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr 164 bnr 726 mfl. Vedtatt plan. Detaljregulering. Hovedformål: Undervisning/forskning.

Energiteknologibygget, om planforslaget

Bystyret vedtok detaljregulering for Energiteknologibygget 28.05.2020. Hovedformålet med planarbeidet har vært å tilrettelegge for nytt bygg for undervisning og forskning knyttet til energiteknologi. Viktige grep i planen utover nybyggene er å sikre ny diagonal kobling for fotgjengere fra Nygårdsgaten ved bybanestoppet Nygård opp mot Allégaten ved Realfagsbygget. Det er også lagt opp til opparbeidelse av parkareal mellom Fosswinckelsgate og Allégaten samt en plass mellom nybygget og Bjørn Trumpys hus (Fysikkbygget). Det er i tillegg regulert boligformål for to eksisterende bygg og et felt med nye boliger. Det er noe overlapp med naboplan for Nygårdsgaten 91-93 (arealplan-ID: 18690000), og tilpassing til denne har vært et tema etter offentlig ettersyn.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700, 5020 Bergen

 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage