Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.02.2014
Saksnummer: 201312842
Arealplan-ID: 62190000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Stølen Utbygging AS om bidrag til finansiering av felles infrastruktur på Wergeland.

Stølen utbygging AS skal som følge av inngått utbyggingsavtale bidra med kr 522 000,- til opparbeiding av «Wergeland Torg». Dermed oppfylles aktuelt rekkefølgekrav i reguleringsplan for Falsens vei sør, plannr 62190000, vedtatt av Bergen bystyre 29.05.2013, planbestemmelsene § 3.3.1.

Saksdokumenter: