Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 23.05.2020
Merknadsfrist: 07.07.2020
Saksnummer: 201810332
Arealplan-ID: 65930000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 110 bnr. 17. Hovedformål: Industri/Lager. Detaljregulering

Om planforslaget

Plankonsulent A/Stab AS foreslår på vegne av forslagsstiller Fleslandsvegen 72 AS detaljregulering for et område ved Lønningen i Ytrebygda bydel.

Planforslaget regulerer til kombinert industri og lager formål og tilrettelegger for to nye bygninger innenfor planområdet. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet forutsettes revet. Utnyttelsen er foreslått til % BRA = 96 %. Byggehøyde er satt til k+ 33 m med bygninger på 2 etasjer. I tillegg foreslås det utfartsparkering til turområdet i vest i tråd med KDP BLÅE.

Adkomst til planområdet er fra nord via fylkesveg (fv.) 177 Fleslandsvegen. Fra utfartsparkering og frem mot fv. Fleslandsvegen reguleres privat gang- og sykkelveg.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.


Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad