Annonseringsdato: 22.06.2024
Merknadsfrist: 03.09.2024
Saksnummer: PLAN-2023/16889

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Bergenhus, Årstad, Laksevåg

Bergenhus, Årstad og Laksevåg. Hovedformål: Utvidelse av boligsoneparkering. Type plan: Aktuelle utvidelser av boligsoneparkering i nye områder.

Om saken

Bergen kommune vurderer å utvide boligsoneordningen til flere områder. Boligsoneordningen gjelder parkering i offentlige gater. De som er folkeregistrert i sonen og firma som har adresse der, kan kjøpe parkeringstillatelse. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om parkeringstillatelse. Områdene som er foreslått er Landås, Melkeplassen, Minde vest, NHH og Nyhavn.

Besøkende kan betale for parkeringen i app eller på automat.
For informasjon om hvordan ordningen virker, kan du lese på nettsiden til Bergen kommune og søkeord «Boligsoneparkering» eller trykke her: Bergen kommune - Boligsoneparkering. 

Det er også mulig å stille spørsmål om ordningen til Bymiljøetaten på telefon 55 56 56 90.Har du spørsmål om forslaget til geografisk avgrensing, ring saksbehandler i Plan- og bygningsetaten på telefon 48018749.
 

Mål med ordningen

  • Skjerme bomiljø
  • Tryggere fremkommelighet for nyttetrafikk
  • Redusere negative konsekvenser av parkering
  • Prioritere beboere i prising av parkering
  • Gi et grunnlag for bidrag til finansiering av boligparkeringsanlegg

Har du merknader til saken?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad