Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.09.2020
Merknadsfrist: 10.11.2020
Saksnummer: 201915678
Arealplan-ID: 70020000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 57 bnr. 3. Hovedformål: Friluftsområde.

COWI AS foreslår på vegne av Espiragruppen AS detaljregulering for et område på Nedre Totland i Fana bydel.

Planforslagets hovedformål er å regulere til friluftsområde med enkel tilrettelegging i form av mindre bygninger iht. byrådets vedtak i møte 04.01.2019 og sak 1001/19. Espira Solknatten barnehage benytter området som utfluktsområde. Barnehagen har underdekning på uteareal ved barnehagen, og som kompenserende tiltak må en gruppe barn ut på tur daglig.

Det åpnes for 2 bygninger på inntil 100 m2 BYA. Maksimalt volum per bygning er 50 m² BYA. Maks høyde for bebyggelse 3,5 meter. I tillegg kan det tilrettelegges for aktivitet, herunder sitteplasser, kjøkkenhage og grillplass. Planområdet er på 3,8 dekar.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad