Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.10.2021
Merknadsfrist: 23.11.2021
Saksnummer: 202028334
Arealplan-ID: 70580000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Laksevåg

Gnr. 147 bnr. 64. Hovedformål: Offentlig samferdselsformål. Detaljregulering.

Om planforslaget

Planarbeidet ble vedtatt igangsatt av byrådet 26.08.2021 i sak 1254/21. Den 26. august 2021 vedtok Byrådet oppstart av planarbeid for kryssutforming ved Tennebekk næringspark. 

Formålet med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten ved adkomsten til næringsparken, enten gjennom utbedring av dagens adkomst eller etablere ny adkomst. 

Tiltakene skal særlig bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Planarbeidet vil også se på forbedringer for kollektivtransport.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no eller direkte til saksbehandler bjarte.stavenes@bergen.kommune.no .

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill