Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.06.2022
Merknadsfrist: 16.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20711
Arealplan-ID: 70790000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Fana

Fana, gnr. 1, bnr. 28, mfl. Hovedformål: Samferdsel. Detaljregulering.

Om planforslaget

Vestland fylkeskommune har sendt inn planinitiativ og ønsker oppstart av offentlig detaljregulering. Hensikten med planarbeidet er å erstatte broen mellom Søylevatnet og Grimevatnet på fv. 587 Hardangervegen, som viser tegn til alvorlige skader. Den nye broen vil etableres med en høyere standard, og vil både gi bredere kjørefelt og mulighet for senere etablering av gang- og sykkelvei. Tiltaket skal sikre fremtidig funksjon for fv. 587 og trafikksikkerhet. Planavgrensningen omfatter deler av fv. 587 Hardangervegen ved broen mellom Søylevatnet og Grimevatnet, samt nærliggende areal for midlertidig bro og riggområde.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill