Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.10.2020
Merknadsfrist: 05.11.2020
Saksnummer: 201532904
Arealplan-ID: 62660000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 42 bnr. 321 mfl. reguleringsplan

Multiconsult Norge AS foreslår på vegne av Webu AS detaljregulering for et område ved Skjold i Fana. Planforslagets hovedformål er etablering av 12 nye boliger.

Det vises til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn dato 02.03.2019 – 16.04.2019. På bakgrunn av endringer i etterkant av offentlig ettersyn sendes det reviderte planforslaget ut på begrenset høring.

Endringene som nå sendes på høring gjelder utvidelse av planområdet mot nord for å kunne regulere ny felles renovasjonsløsning  med Apeltunvegen 1-3, samt utbedret kryssutforming mot Apeltunvegen.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad