Gå tilbake til:
Du er her:

Merknadsfrist: 19.09.2022


Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergen kommune legger frem forslag til en ny versjon av Grønn strategi.

Hensikten med Grønn strategi er å:

  • bidra til å nå FNs bærekraftsmål
  • bidra til en bærekraftig utvikling av Bergen som by og kommune
  • bidra til at Bergen blir et godt sted å bo der det er lett å leve med lave utslipp
  • bidra til at næringslivet blomstrer og ligger i forkant ved omstilling til et bærekraftig samfunn
  • bidra til at Bergen tilpasser seg et klima i endring

Byrådet vedtok i møte 23.06.2022 at forslag til Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030 legges ut til høring.

Send innspill

Du kan sende innspill på to måter. Følg denne lenken for å fylle ut et skjema, eller send e-post til Klimaetaten@bergen.kommune.no  innen 19. september 2022.

E-posten merkes med «Høring Grønn strategi»

Saksdokumenter

Vedlegg til strategien: