Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 07.11.2020
Klagefrist: 29.11.2020
Saksnummer: 201211827
Arealplan-ID: 64130000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 158 bnr. 797 mfl. Detaljregulering

Om planforslaget

Bystyret vedtok 20.10.2020 detaljreguleringsplan for Gyldenpris - Høyegården i Årstad bydel. Reguleringsplanen er utarbeidet av Ard Arealplan AS på vegne av Høyegården AS. Innenfor planområdet ligger Høyegården, tidligere kjent som Kristian Høyes vinfabrikk fra ca. 1914.

I planen legges det til rette for opprusting av anlegget til boligformål, herunder tilpasninger i eksisterende bygningsmasse. I tillegg tilrettelegger planen for et nytt leilighetsbygg. Totalt er det planlagt 35 boenheter.

Viktige tema i planprosessen har vært volum, byggehøyder, boligmiljø og hensynet til Høyegården som kulturminne med omkringliggende kulturmiljø.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage