Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 30.05.2020
Klagefrist: 21.06.2020
Saksnummer: 201815165
Arealplan-ID: 51340102
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Gnr. 187 bnr. 509. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget

Byrådet har vedtatt endring ved forenklet prosess av reguleringsplan for Åsane, gnr. 187, bnr. 509, Haukedal, Spondalen øst ABO Plan & Arkitektur AS foreslo på vegne av Bybo AS endring ved forenklet prosess av reguleringsplan Åsane. Gnr. 187, bnr. 5, Haukedal, Spondalen øst (vedtatt 20.05.2014).

Byrådet vedtok planen i møte 14.05.2020, sak 1130/20. Planområdet ligger vest for Haukedalen skole ved Hesthaugveien i Åsane bydel. Endringen omfatter fire boligfelt nordøst i gjeldende reguleringsplan.

Bakgrunnen for endringen var at det ikke var mulig å etablere moderne renovasjonspunkt innenfor regulert felt ved innkjørsel til området. Hovedgrepet i endringen er å flytte renovasjonsområdet til enden av intern kjørevei sentralt i boligområdet. Som en konsekvens av ny plassering av renovasjonsområdet, er byggefelt med nytt feltnavn BBB4 trykket mot øst, og slått sammen med den sørligste delen av byggefelt med nytt feltnavn BBB3. Viktige tema i planprosessen var plassering av renovasjonsløsning, trafikksikkerhet, uteoppholdsarealer, byggehøyder og opprettholdelse av regulert grønnstruktur (friområde).

Endringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 og behandlet ved forenklet prosess.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av planforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage