Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.10.2020
Merknadsfrist: 24.11.2020
Saksnummer: 201536277
Arealplan-ID: 64760000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Gnr. 22 bnr. 624 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Opus foreslår på vegne av Hylkje Invest AS detaljregulering for Hjalmar Brantings vei i Fyllingsdalen bydel. Planforslagets hovedformål er å regulere for blokkbebyggelse, med publikumsrettet virksomhet i første etasje.

Det planlegges å føre opp 2 boligblokker på inntil 6 etasjer med rundt 53 boenheter.

I det sørligste bygget åpnes det for å etablere 800 m2 kontor/tjenesteyting/forretning. Felles uteoppholdsareal skal løses i gårdsrommet og parkering skal etableres i parkeringskjeller. Foreslått utnyttingsgrad er satt til %-BRA = 375 %, inkludert parkering.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.

Saksdokumenter: 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad