Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Klagefrist: 31.05.2020
Saksnummer: 201912562
Arealplan-ID: 17190004
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Årstad

Gnr. 162 bnr. 1286. Endring etter forenklet prosess

Om planforslaget

Asplan Viak AS foreslo på vegne av Statsbygg/Kruse Smith Entreprenør AS endring av reguleringsplan for Høgskolen i Bergen (plan-ID: 17190003, vedtatt 20.09.2016) ved forenklet prosess. Reguleringsendringen erstatter også søre deler av reguleringsplan for bybanen (plan-ID: 64040000, vedtatt 21.06.2017).

Planområdet ligger på Kronstad i Årstad bydel. I arbeid med utbygging av området er det oppdaget høydeforskjell på ca.1,7 meter mellom
prosjekterte veier i nevnte reguleringsplaner.
Hovedgrepet i endringsforslaget var å løse høydeforskjellen mellom de to reguleringsplanene slik at planene for bybanen og Høgskolen på Vestlandet (HVL) blir realiserbare. Ny plan gir samtidig rom for å sikre tilkomst til HVL og tomten for den fremtidige utviklingen av HVL, på nordsiden av det regulerte bybanesporet.

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av planforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage