Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.12.2020
Merknadsfrist: 02.02.2021
Saksnummer: 202002667
Arealplan-ID: 70120000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Laksevåg

Gnr. 157 bnr. 201 mfl. Områdereguleringsplan med konsekvensutredning.

Om planforslaget

Byrådet vedtok den 12.11.2020 oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for et område i Indre Laksevåg. I forbindelse med planarbeidet foreslås eldre reguleringsplan Laksevåg.
Strandveien, Industristrøk (planID 40020000) opphevet, og det forslaget  legges også ut til offentlig ettersyn og høring.

Planområdet ligger nord-vest for Puddefjordsbroen, og strekker seg fra Carl Konows gate til Dokkensiden av Puddefjorden.

Formålet med planarbeidet er å sikre en helhetlig utvikling av området med fokus på byutvikling, lokal identitet og kulturarv. Aktuelle tema for å skape et mer attraktivt og aktivt område er blågrønn struktur, byrom, tilgjengelig sjøfront, mobilitet, balanse i arealformål og gang-/sykkelbro over  Puddefjorden.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Tilbud om offentlig medvirkningsprosess

Vi inviterer naboer, interessenter, besøkende og alle som er nysgjerrige på planarbeidet til å bli med på telefonmøter, teamsmøter eller vandremøter. Intensjonen er å tilrettelegge for at flest mulig kan komme med små og store innspill. Disse møtepunktene vil erstatte folkemøte som ofte arrangeres i forbindelse med oppstart av planarbeid.

Tidspunkt angitt i varslingsbrev for vandremøter er endret på bakgrunn av de nyeste nasjonale smitteverntiltakene, ta kontakt for å avtale tidspunkt.


For bestilling av telefonmøte, digitalt møte eller «vandremøte» ta kontakt med planlegger Heidi Saua, telefon 408 13 108 eller på e-post heidi.saua@bergen.kommune.no

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill