Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.01.2022
Saksnummer: 202002667
Arealplan-ID: 70120000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Laksevåg

Gnr. 157, bnr. 201 mfl. Indre Laksevåg. Områderegulering

Bystyret har fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for indre Laksevåg, arealplan ID 70120000

Arbeidet med områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Indre Laksevåg ble vedtatt startet opp den 12.11.2021. Planområdet omfatter en mindre del av indre Laksevåg, og strekker seg fra Puddefjordsbroen til og med Frydenbø marina. Samtidig med kunngjøring av oppstart av planarbeidet lå forslag til planprogram ute på offentlig ettersyn, i tidsrommet 5.12.2020 til frist 2.2.2021.

Bystyret fastsatte planprogrammet datert 4.3.2021 i møte den 27.10.2021: “I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 og § 4-1 fastsettes forslag til planprogram datert 4.3.2021 for områdereguleringsplan Laksevåg. Gnr. 157, bnr. 201 mfl. Indre Laksevåg, med Arealplan-ID 70120000.”
 

Saksdokumenter: