Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.04.2021
Merknadsfrist: 25.05.2021
Saksnummer: 202022784
Arealplan-ID: 70470000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Fana

Gnr. 7. Hovedformål: Idrettshall og ny plassering av eit mindre bustadområde. Detaljregulering

Om planen

Bystyret sitt vedtak i sak 209/20 om områdereguleringsplan for Indre Sædal slår fast at det skal vurderast å finna plass til ein fleirbrukshall i Sædalen, og at det skal vurderast å flytta eit mindre bustadområde.  Planarbeidet skal avklara desse spørsmåla.  Aktuelle tomtealternativ for hallen vil vera i nærleiken av skulen, og på vestsida av elva.  Bustadfeltet BKS10 ligg i dalbotnen i gjeldande plan, men kan få ei ny plassering øvst i Rinddalen på gnr 7 bnr 9.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Send innspill