Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.04.2016
Saksnummer: 201107097
Arealplan-ID: 60390000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Sandviksboder 78 AS, Elsesro Brygge AS, Lemkuhl Utvikling AS og Sandviken Eiendom AS, jf Byrådsvedtak den 18.2.2016, sak 1060/16.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 - 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Sandviksboder 78 AS, Elsesro Brygge AS, Lemkuhl Utvikling AS og Sandviken Eiendom AS.

Utbyggingsavtalen regulerer oppfyllelse av rekkefølgekrav i reguleringsplan for Sandviksbodene 78c-80, plan nr. 60390000, vedtatt av Bergen bystyre 28.6.2011, og planbestemmelsenes § 1.2.2. med krav om utbedring/ombygging av Gjensidigekrysset og opparbeiding av Sandviksveien, samt opparbeiding av torg ved Reperbanen.

Saksdokumenter: