Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.10.2014
Saksnummer: 201125294
Arealplan-ID: 19010000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Wergeland Terrasse AS og Statens vegvesen. Avtalen gjelder bidrag til felles infrastruktur på Wergeland.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Wergeland Terrasse AS og Statens vegvesen, jf Byrådsvedtak den 21.08.2014, sak 1295-14. Avtalen gjelder bidrag til felles infrastruktur på Wergeland.

Wergeland Terrasse AS skal bidra med 11,6 mill kr til finansiering av felles infrastrukturtiltak som følger av vedtatt reguleringsplan, herunder opparbeiding av Wergeland Torg og oppgradering av fylkesveien gjennom området. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan «Wergeland reguleringsendring», plan 19010000, vedtatt av Bergen bystyre den 24.04.2013, planbestemmelsene § 1.2.1.

Saksdokumenter: