Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.10.2015
Saksnummer: 201435349
Arealplan-ID: 61780000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Flesland 110/15 og 22 AS, Flesland Property AS og Statens vegvesen.

Flesland 110/15 og 22 AS skal bidra med totalt kr 17,325 mill kr til finansiering av offentlig infrastruktur i form av veier, fortau og gang/sykkelveier. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Flesland næringsområde, jfr planbestemmelsene § 1.8.4

Saksdokumenter: