Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.10.2016
Saksnummer: 201418300
Arealplan-ID: 18630001
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Laksevåg

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17- 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS, jf Byrådsvedtak den 23.4.2015, sak 1129/15.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og opparbeiding av ny adkomstvei og vann- og avløpsledninger til felt B1, slik dette er regulert i reguleringsplan Laksevåg, gnr. 123, bnr. 3 mfl., Lyderhornslien sør, vedtatt av Bystyret den 22.10.2012.

Saksdokumenter: