Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.05.2020
Merknadsfrist: 23.06.2020
Saksnummer: 201435793
Arealplan-ID: 64570000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 13 bnr. 107 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Tippetue Arkitekter AS foreslår på vegne av Anne Marita Milde og Tom Greni  detaljregulering for et område på Paradis i Fana bydel.

Hovedformålet med planforslaget er å tilrettelegge for en ny boligblokk på gnr/bnr 13/107 mfl. Eksisterende enebolig forutsettes revet. Foreslått nybygg er delt i to bygningsvolum som er plassert henholdsvis i den nordre og østlige del av tomten. Volum langs østlige del av tomten er 3 etasjer høy sett fra Jacob Kjødes veg. Volum langs nordre del av tomten er 4 etasjer.

Parkering foreslås løst under terreng, med tilkomst fra f_SV3. Viktige tema i planprosessen har vært forhold til hensynssone funksjonell strandsone, byggehøyde, terrengbehandling, fjern- og nærvirkning, renovasjonsløsning og trafikale forhold.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad