Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 10.07.2021
Saksnummer: 2018/30226
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Laksevåg

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Janaflaten 9 AS

Janaflaten 9 AS skal bidra med finansiering av offentlig infrastruktur i området til reguleringsplan for Drotningsvik næringsområde, plan nr 61330000, vedtatt av Bergen bystyre den 20.01.2016. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplanen.