Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.12.2019
Merknadsfrist: 20.01.2020
Saksnummer: 2018/30226
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Laksevåg

Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Janaflaten 9 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Janaflaten 9 AS til finansiering av offentlig infrastruktur på Janaflaten. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Drotningsvik Næringspark, vedtatt av Bergen bystyre den 20.01.2016, planbestemmelsene § 3.1.1.1, delfelt FKI 10. Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send innspill