Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.06.2017
Merknadsfrist: 15.08.2017
Saksnummer: 201516380
Arealplan-ID: 64650000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 166 bnr. 1764 mfl. Begrenset høring.

Planens intensjon er å tilrettelegge for at det kan etableres ny boligbebyggelse i området. For å heve boligområdets kvalitet og sikkerhet er det nødvendig å reetablere en gangforbindelse som kobler planområdet til Forskjønnelsen i nordøst. Gangforbindelsen skal fungere som rømningsvei ved brann o.l. og som snarvei til grønt- og turområde i planområdets nærhet.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad