Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.08.2019
Merknadsfrist: 15.10.2019
Saksnummer: 201912654
Arealplan-ID: 19920000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving

Byrådet har i møte 5.10.2017, sak 1275.1/17, meldt oppheving av KDP Fastlandssambandet Sotra – Bergen, 19920000. Planen oppheves i tråd med plan- og bygningsloven § 11-17.

Kommunedelplan for fastlandssambandet Sotra – Bergen, planID 19920000, foreslås opphevet som følge av at kommunedelplanen er erstattet av planene:

  • Laksevåg, gnr 123 bnr 85 m.fl, Kommunedelplan RV555 Storavatnet – Liavatnet, vedtatt 18.2.2015
  • Laksevåg, RV 555. Reguleringsplan for sambandet Sotra – Bergen, fra Fjell kommunegrense til Storavatnet, vedtatt 21.9.2016
  • Laksevåg, gnr 123 bnr 271 m.fl, RV555 Storavatnet, Ny kollektivterminal og grønnstruktur, vedtatt 23.5.2019

For oppheving av kommuneplan kreves samme prosess som for ny plan; oppstart, offentlig ettersyn og vedtak av bystyret. Grunneiere innenfor planområdet blir ikke tilskrevet.

Har du merknader til planforslaget?

Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad