Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.08.2019
Merknadsfrist: 15.10.2019
Saksnummer: 201912658
Arealplan-ID: 15600000 - Åpne i planarkiv

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Ytrebygda, Fyllingsdalen, Laksevåg

Offentlig ettersyn av forslag til oppheving

Bystyret har i møte 17.10.2011 vedtatt å oppheve kommunedelplan KDP Ringveg vest, planID15600000.

Kommunedelplan for Ringveg vest foreslås opphevet som følge av at kommunedelplanen er erstattet av reguleringsplanen:

  • Ytrebygda/Fyllingsdalen/Laksevåg. Ringveg vest, 16280000, vedtatt 23.2.2004

For oppheving av kommuneplan kreves samme prosess som for ny plan; oppstart, offentlig ettersyn og vedtak av bystyret. Grunneiere innenfor planområdene blir ikke tilskrevet.

Har du merknader til planforslaget?

Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad