Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.09.2020
Saksnummer: 2019/47727
Arealplan-ID: 60820000
Åpne i planregister

Status: Igangsetting - avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for Kokstad Vest, gnr 111 bnr 83 mfl.

Formålet med utbyggingsavtalene er å bidra til gjennomføring av områdereguleringsplan for Kokstad Vest og Storrinden, ved å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i planområdet, herunder fortau, gang- og sykkelveger.

Fremforhandlede avtaler i planområdet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

For øvrig viser vi til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, sak 206/19, datert 20.06.2019.

Spørsmål eller innspill til kunngjøringen kan rettes til:

Bergen kommune, Bymiljøetaten
Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen

Epost: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ståle Øvrebø, tlf 40 23 19 10