Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 21.05.2022
Merknadsfrist: 20.06.2022
Saksnummer: 2021/85765
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kokstaddalen 42 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstaddalen 42 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan/områdeplan Kokstad øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i områdeplanen.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, 2. ledd. Frist for merknader er 20.06.2022. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

 

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden. 
 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill